| Om webbplatsen | Historiska fotografier | E-post | Gästbok | |


Uppdaterad: 17 februari 2008
På jakt efter Fredrik Jonsson i Karlskrona

Fredrik Jonsson föddes 1873 i Klara församling. Rotemansarkivet avslöjar att han den 13 maj 1891 reste till Karlskrona, 18 år gammal. Hans två år yngre bror, Johan August Sigfrid, bodde kvar ytterligare några månader hos deras far, änk-lingen Johan Fredrik Jonsson, innan också han lämnade hemmet på Scheelegatan 11 på Kungs-holmen i Stockholm för att emigrera till Amerika. Vart brodern tog vägen i Amerika - eller om han ens kom fram, känner jag ännu inte till, men Fredrik kom i alla fall tillbaka till Stockholm den 4 februari 1897. Enligt rotemansarkivet kom han då från Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona där han varit stamanställd. Anteckningarna i rotemans-arkivet tyder på att var fortsatt stamanställd till och med 1899, trots att han då bodde i Stock-holm och tycktes livnära sig som gasarbetare.


Avlöningslistorna för Karlskrona station, 1895


Krigsarkivet

För att ta reda på vad Fredrik gjorde i Karlskrona de sex åren 1891-97, gick jag till Krigsarkivet i Stockholm och beställde fram 1895-års lönelistor för Karlskrona Station (se bilderna här ovan). De innehöll ett antal kompanier för matroser, eldare, hantverkare, minörer och artillerister, men eftersom det bara var lönelistor fanns varken förnamn eller initialer med. Jag hittade därför ett tjugotal "Jonsson" i listorna men vid jämförelse med Amiralitetsförsamlingens husförhörslängder visade det sig att ingen av dessa hade rätt förnamn.

I stället fick jag börja granska Amiralitetsförsamlingens mikrofilmade inflyttnings- och husförhörslängder sida för sida... ...och till slut gav det napp!

Kyrkböckerna berättar: Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona

Fredrik Jonsson anlände till Karlskrona den 22 juli 1891. Han står som nummer 280 i Amiralitetsförsamlingens inflyttningslängd. Samtidigt anlände den jämnårige Karl Johan Jonsson (nr 279) född 20 oktober 1872 i Adolf Fredrik i Stockholm. De båda blev nummer 80 och 81 i 1:a fästningsartillerikompaniet. Frågan är vilket vapenslag och vilket regemente det kompaniet hörde till?

Nu visar det sig att Fredriks blivande hustru - Hulda Nystrand - märkligt nog även hon var en period i Karlskrona under 1890-talet. (Tack Inger, för tipset!) Hulda kom till Karlskrona på sin 19-årsdag, den 4 oktober 1893. Hon var då piga åt kaptenen i flottan, Karl Edvard Ulff som tidigare varit på Skeppsholmen i Stockholm. Familjen bestod av kaptenen, hans gravida hustru Valborg Eger och deras två barn, sjuårige dottern Ingeborg Vilhelmina och femårige sonen Karl Gustaf. Året därpå, 1894, bytte Hulda tjänst och flyttade till löjtnanten Claes Constantin Albert Fallenius och hans familj som bestod av hustrun Ellen Johanna Margareta Bjerre och deras nyfödde son Einar Sören Konstantin. Efter ett år hos familjen Fallenius flyttade Hulda tillbaka till Stockholm (Östermalm) den 28 november 1895.

Undrar just om det var så att Fredrik och Hulda träffades under de två år som de båda var i Karlskrona?

Karlskrona, Blekinge bataljon

Så gällde det då frågan om vart Fredrik hörde, militärt: Enligt Krigsarkivets personal stod arméförbandet Blekinge bataljon för manskapet vid fästningsartilleriet i Karlskrona under den eftersökta perioden på 1890-talet. Kustartilleriet startade ju inte som vapengren förrän 1902. Och mycket riktigt, i rekryteringsrullorna för Blekinge Bataljon från 1891 hittar vi ett trettiotal man som rekryterades till fästningsartilleriet. Men, dessvärre fanns varken Fredrik Jonsson eller hans kompanibroder Karl Johan Jonsson bland det manskapet, så vi får leta vidare...

Flottans sjömanskårs värvade stam

Nordisk Familjebok från 1890 hjälper oss en bit på traven i vår jakt på Fredrik Jonsson i Karlskrona. I stycket om Flottans sjömanskår berättas om att fästningsartilleriavdel-ningen som är avsedd att bemanna sjöfästningarna vid Karlskrona består av två kom-panier som utelsutande tar sitt manskap ur den värvade stammen som antages på 8 år. De första 3 åren och 5 månaderna är manskapet i ständig tjänstgöring, och därefter är de endast skyldiga att inställa sig vid kallelse.

När jag funderade lite på hur det kom sig att stockholmsgrabbar reste till Karlskrona, slog det mig att jag skulle titta i den tidens tidningar. Och det tog inte så lång stund innan jag turligt nog stötte på nedanstående kungörelse på Dagens Nyheters framsida från den 28 mars 1891.
Antagningskommissionens kungörelse i Dagens Nyheter den 28 mars 1891. Månne var det en kungörelse som denna som lockade Fredrik Jonsson att värvas till stamanställd i flottan på ett åttaårskontrakt.

Karlskronas kustartilleriregemente

Kustartilleriet bildades 1902. Regementet i Karlskrona bildades av Karlskronas artilleri-kår (1893-1902). Föregångaren till artillerikåren var sjömanskårens två kompanier i fästningsartilleriavdelningen (1887-1893).

Det ser alltså ut som om Fredrik var artillerist i föregångaren till kustartilleriet. Efter att ha granskat flottans lönelistor från Karlskrona station och arméns rekryteringsrullor för Blekinge bataljon vänder jag mig nu till Karlskrona kustartilleriregementes arkiv och närmast väntar kompanirullorna för personalen född 1873 och mönsterrullorna från 1891 på att nagelfaras.

Fortsättning följer...


Kontakta oss gärna på This page in english here: