Om webbplatsen

Fotoarkiv

Diskussionsforum

Äldre inlägg

E-post

Gästbok


Detta är Hilma Tjäder (f. Blomberg) på besök hos sin moster Mariet Nelson (f. Olsdotter) i Minnesota. Hilma är kvinnan som står upp till vänster på kortet. I sina dagboksanteck-
ningar från 1910 skriver Hilma "...den 16 februari kl 2 e.m. gingo vi ombord på 'Inaba Maru' med Amerika som mål. Torsdagen d 24 febr passerade vi 180-meridianen och fingo faktiskt två torsdagar i en vecka. Ankommo till Seattle i Wash. fred d 4 mars 1910 och stego i land dagen därpå. Till Missoula Montana anlände vi d. 10 mars där vi gästade morbror Richards hem en vecka. Foro sedan vidare till Minnesota där vi hälsade på min gamla moster Marit i Cokato m. fl. Där gjorde Carl bekantskap med Vernie Skoog, son till en af mina kusiner. Söndag f.m. d. 27 mars ankommo vi till La Grange Illinois där vi hade glädjen sammanträffa med morbror Josef, hans hustru Emilie samt barnen Eugén, Josef, Ivar och Margaret, morbror David, hans hustru Ella och deras lille Ellsworth samt morbror Magnus. Vi bodde i morbror Josefs hem till d. 7 apr..." Pojken längst bak i mitten ser ut som Hilmas son Carl, månne pojken bredvid honom är den Vernie Skoog som Hilma skriver om i sina dagboksanteckningar.

Fotograferingsår: Mars 1910?
Fotograferingsplats:
Originalets ägare: Mr Beckman, USA
Kommentarer: Dagboksanteckningarna finns hos Marianne Jonsson, Sverige


Kontakta oss gärna på This site in english