| Om webbplatsen | Historiska fotografier | E-post | Gästbok | |


Uppdaterad: 24 februari 2009
Helge och Astrid Widbergs bildskatt

Här presenteras arbetet med att tillgängliggöra ett urval ur Helge och Astrid Widbergs fotoskatt från deras gärning som missionärer i Kina (1947-51) och från många andra humanitära insatser runt om i världen. Sorteringen av fotografierna och utprovning av metoder för bildinläsningen har påbörjats. Samtidigt har jag börjat fundera över hur databasen för bilderna och bildinformationen ska utformas.

Här är några exempel från från Kina:Bland fotografierna jag testat att läsa in hittills har vi till exempel en gaturestaurant, en tröskande bonde i skuggan av kinesiska muren och några passerande hantverkare. Helge skriver om bilden med hantverkarna: "Varje yrkesman har sitt instrument att blåsa i då de passerar." Bilden överst till vänster med kvinnorna och barnen har Helge helt enkelt beskrivit som: "På fest hos Astrid".

Bilderna kommer naturligtvis finnas i högre upplösning än så här, jag vill bara passa på att ge några smakprov för att visa hur arbetet framskrider.


Kontakta oss gärna på This page in english here: