Om webbplatsen

Fotoarkiv

Diskussionsforum

Äldre inlägg

E-post

Gästbok

Grums härad (Segerstad socken, Värmland)
Här försöker jag finna uppgifter om trumslagarna Olof och Daniel Wiberg/Widberg. Hittills har jag funnit följande fall där Olof förekommer:
- Olof Wiberg låter sin dotter ärva lika som sina bröder (Syster som bror, Bror som syster)
- Olof låter flotta timmer.
- Olof blir anklagad att ha huggit timmer på annans mark, men kan svära sig fri.
- Olof arrenderar ut nyttjanderätten till hamnen som ligger på trumslagar- och mönsterskrivareboställenas gemensamma mark i Götviken.

Kullings härad (Ödenäs socken, Älvsborg)
1827, inget spår av unge Carl Blomberg som borde ha kommit till socknen...

Kåkinds härad (Skövde socken, Västergötland)
1802, ännu inget funnet om länsmannen Clas Blomberg...
- I 1795-års dombok dyker Clas Blomberg upp. Hans namnteckning finns på ett flertal ställen i domboken. Nu ska jag försöka dra ur några intressanta historier ur de gamla protokollen, som kanske kan säga oss något om hans vardag...


Kontakta oss gärna på This site in english