Om webbplatsen

Fotoarkiv

Diskussionsforum

Äldre inlägg

E-post

Gästbok

Betanien d 30.8 -04
Min hjärtevarmt älskade lilla Hilma!
Jesu dyrbara frid!

Hjärtligt tack för innerligt kära brevet som jag bekommit idag. Herren vare lofvad att I hafven hälsan och mån godt mina kära. Du nämner att du har hufvudvärk och äfven jag har det rätt ofta, men Herren hjälper uti allt. Jag undrar om du får mina bref. Sista brefvet adr. jag till Pingyao. Detta brefs adr. fick jag af Folke. Jag är mycket glömsk och därtill bidrager nog min hufvudvärk. Ack om det vore möjligt att jag kunde göra en liten till till Eder mina kära, men det blefve nog mycket svårt när vi skulle skiljas. Tänk Hilma, snart en evig sammanvaro med de kära, som allaredan hunnit målet!! Wälsigne Herren Eder verksamhet på den plats , där I nu ären! Gifva Herren dig styrka i svagheten! Det är ledsamt äfven för mig att dina syskon inte skrifver till dig. Det är nog inte kärlekslöshet utan orsaken är den, att de äro dåliga skribenter, tycka de, men jag har sagt dem att du skulle blifva mycket glad och alls icke kritisera dem. Jag har idag skrifvit bref till kära moster Mari i Amerika. Det är icke så längesen jag fick bref från gossarna i Amerika. Alla våra kära där hade då hälsan och mådde godt. Tänk kära Hilma hur det skall kännas för mig att ha mina kära barn så långt borta, att jag knappast kan hoppas att få se dem mer på jorden!

Oaktadt jag har god hälsa, hufvudvärken undantagen, är ju min ålder långt framskriden. Moses sade på sin tid: "Wårt lif varar 70 år eller, vid mycken kraft, 80 år". Jag kom att försena mig vid jullådernas sändande, men vi skola sända någon liten present pr post. Magnus är i Göteborg, fick bref för cirka 8ta dar sedan från honom, han hade då hälsan och mådde godt andligen och lekamligen. I mitt senaste bref från dig låg ett inneslutet till Magnus, men här är så många, nämligen barnen, som läsa brefven som komma, och brefvet till Magnus blef undanlagt, så jag har inte fått reda på det. Jag har dock underrättat honom om innehållet. Det gläder mig att lille Karl är så rask och kry. Efter som han blir äldre blir han nog stillsammare. Det är godt när barnen äro friska o starka, så de orkar hoppa och springa. Och nu hjärtliga hälsningar till dig, Henrik och lille Karl från dina syskon här. Mest och kärast från mig Eder älskande fader och morfar
K.M. Blomberg


Kontakta oss gärna på This site in english