| Om webbplatsen | Historiska fotografier | E-post | Gästbok | |


Uppdaterad: 1 januari 2011
Välkomna till släkten Blomqvists rötter

Den här webbplatsen tillägnar jag ättlingarna till Mats Blomqvist, den första i vår släktgren som tog sig släktnamnet Blomqvist. Första gången namnet dyker upp i källorna är när Mats Blomqvist den 17 november 1814 får sin dotter Anna Greta. Han är då torpare i Sviby i Jomala socken på Åland. Året därpå flyttar han tillbaka till byn där han är född och uppvuxen, Gölby. Där stannar han och försörjer familjen som skomakare. Han lever ett långt liv och dör 1861.

/Göran Blomqvist


Uppdaterad: 1 januari 2011
En släkthistorisk händelse...

En släkthistorisk händelse som tilldrar sig under en av de stora händelserna i Ålands historia, men ändå inte är särskilt känd för oss är när den förste Blomqvistens, Mats Blomqvist, bror, skogvaktaren Erik Nordström deltar i 1808-års folkresning och omkommer under slaget vid Kumlinge. Ryssarna hade ockuperat Åland och den åländska allmogen hade tröttnat på pålagorna som tvingats på dem under våren 1808. Under ledning av länsman Erik Arén och pastorsadjunkten Henrik Johan Gummérus samlades ett bondeuppror som övermannade och tillfångatog inkvarterade ryssar över hela fasta Åland. Det hela kulminerade med slaget vid Kumlinge där ålänningarna landsteg vid Blockholms udde på Kumlinge för att göra upp med ryssarnas huvudstyrka som befann sig på Kumlinge under överste Vuitsch ledning. En svensk flotteskader hade också anlänt till vattnen utanför Kumlinge och med deras hjälp kunde bondehären komplettera sinavapen och fylla på sin ammunition.

Solen hade uppnått sin middagshöjd den här tisdagen den 10 maj 1808 då prästen Gummerus började landsätta sitt manskap. Men bakom stenarna i strandterrängen fanns fortfarande ryska soldater gömda och två av ålänningarna sköts ihjäl vid landstigningen. Den första var bondsonen Anders Andersson som suttit på ett bogspröt och blev dödligt sårad i halsen när han rusade iland. Resten av ålänningarna tvekade när de såg honom bada i sitt blod, men blev påmanade av Gummerus att fortsatte anfallet mot stranden. Jan Jansson springer då med angöringståget mot en stor sten för att förtöja fartyget när den 34-årige skogvaktaren Erik Nordström rusar förbi honom, ovetandes om att det sitter en ryss bakom just den stenen. Ryssen ger eld på vinst och förlust och träffar Nordström i bröstet. Dödligt. "Ihjel skuten" står det i marginalen på socknens dödbok för den 10 maj 1808 (se nedan). Detaljer om händelserna kan man läsa i de samtida tidningarna och i K A Bomansons "Skildring af folkrörelsen på Åland 1808" från 1852 och Hugo Schulmans Striden om Finland 1808-1809 från 1909.Sunds sockens dödbok för 1808. Skogvaktaren Erik Mattson Nordström dog den 10 maj. Dödsorsak: "Ihjel skuten". (Källa: Arkiv digital)

Hör du till skomakaren Mats Blomqvist ättlingar, så får du gärna höra av dig!

Kontakta oss gärna på This page in english here: