| Om webbplatsen | Historiska fotografier | E-post | Gästbok | |


Uppdaterad: 2008-01-06
Blombergssläkten

Den här historien, som beskriver Blombergssläktens ursprung, börjar anno 1749 när Johan Blomberg i maj månad gifter sig med Annika Haraldsdotter i Clastorp (Klagstorp) i Hagelbergs socken utanför Skövde i Västergötland.

Det finns naturligtvis många Blombergssläkter i vårt avlånga land, och den här berättelsen beskriver bara en av de släkterna - den som har sitt ursprung i Hagelbergs socken i Västergötland.

Torparen Johan Blomberg
Den 17 maj 1749 vigdes Johan Blomberg och Annika Haraldsdotter från Klagstorp. I september föds deras första barn Karl. Johan benämns då som torpare i Sågen. Sågen var ett litet torp som låg intill ån Ömsån som rinner på östra sidan om Skövde. Johan och Annika hade åtminstone fem barn: Karl (1749), Ingeborg (1751), Harald (1753), Claes (1755) och Andreas (1758).


Torpet Sågen i Hagelberg socken


Vigselboken från Hagelbergs socken, 1749. Den första gången - hittills funna - som namnet Blomberg förekommer.

Mönsterskrivaren och kronolänsmannen Claes Blomberg (1755-1802)
Claes Blomberg föddes 1755 på torpet Sågen i Hagelberg. 25 år gammal var han mönsterskrivare i staden Hjo, där dottern Anna Lena föddes 1780. Modern var Ulrika Kinberg (1757-1841). Claes Blomberg var sedan kronolänsman i Käpplunda norr om Skövde stad. I den egenskapen förekommer han flitigt i domböckerna. 1787 Bodde de på Tomtagården i Käpplunda. 1789 innehade Claes Blomberg Millumgården i Hafstena by utanför Skövde. Enligt storskiftesakten var hustomten med kållandet 11 kappland stor och till gården hörde förutom en del åker och äng även en åkerlycka med torpstuga.

Dottern Anna Lena Blomberg (1780- )
Anna Lena Blomberg bodde hos sin mor Ulrika Kinberg i Skövde stad när hon födde sin son Karl 1807. Vart Anna Lena tar vägen efter sonens födelse känner jag ännu inte till, men sonen Karl kom att växa upp med sin mormor till dess han i unga år flyttade vidare.

Skolmästaren Karl Blomberg (1807-1889)
Karl Blomberg föddes 1807. Hans far är okänd. I unga år flyttar han till Alingsås, dit han kommer via Borås. I Alingsås är han kakelugnsmakargesäll när prosten upptäcker att han läser duktigt och bestämmer att han ska få chansen att bli lärare. Efter sex veckors förkovran i Skara får han bli lärare i Ödenäs där han lär ha haft torpet Hjulskogen i löneförmån. Han var lärare i hela 50 år och en minnessten har rests efter honom på Ödenäs kyrkogård.

Skolläraren Karl Magnus Blomberg
Karl Magnus Blomberg blev skollärare som sin far. Han var lärare i skolan i Ytter Ekeby i Fellingsbro socken mellan 1863 och 1895.
Visa större karta
Karta över Blombergssläkten från 1749 i Skövdetrakten (då Johan Blomberg gifter sig med Annika Haraldsdotter) fram till 1902 då min morfars morfar Karl Magnus Blomberg flyttar till Stockholm.


Kontakta oss gärna på This page in english here: