| Om webbplatsen | Historiska fotografier | E-post | Gästbok | Not translated |


Uppdaterad: 2009-10-01
Årsås militiehemman

1689 bestämdes att Årsås skulle bli boställe för mönsterskrivaren och de båda trum-slagarna vid ett av kompanierna inom Närke- Värmlands infanteriregemente. År 1792 fick mönsterskrivaren sitt hus helt nybyggt och det huset håller nu på att renoveras enligt byggnadsantikvariskt korrekta metoder av Humble Byggnadsvård i Wermland.

Mönsterskrivarens hus innan renoveringen. (Foto: Mikaela Humble)


Den låga och breda dörren från förstugan in till den ena av två stugor i mönsterskrivarens hus från 1792. Lägg märke till de ålderdomliga gångjärnen.
(Foto: Mikaela Humble)


Mönsterskrivarens hus som nu står under renovering byggdes 1792. Då var det Johan Vigelius och hans familj som huserade på mönsterskrivarebostället. De två trumslagarna i byn var Anders Kihlström och Olof Wiberg.

Under åren har många mönsterskrivare och trumslagare haft sina bopålar nedslagna i byn. Men, 1833 bestämdes att boställena skulle slås ihop och i stället utgöra boställe för regements-skrivaren.


Renoveringen


Det är många stockar som har behövts bytas i samband med renoveringen.


Och så här fint blir det när yrkeskunniga proffs får hållas... (2009-09-27) Notera regementsskriva-rens vita bostadshus nedanför mönsterskrivarhuset.


Ett frågetecken är stengolvet som avslöjade
sig i den östra stugan.


Frågorna hopar sig angående stengolvet: varför i all sin dar, och när, har man lagt in ett stengolv? Huset hade ju trägolv. Har huset under någon tidsperiod månne använts för djurskötsel, eller vad kan det vara fråga om? Förhoppningsvis kan fortsatta studier av husesynsprotokollen på Krigsarkivet bidra till att ge svaren.


En volym husesynsprotokoll vid Krigsarkivet.


Årsås på TV

Se inslaget om restaureringen i som sändes Värmlandsnytt den 13 september 2009 i samband med att Värmlands museum delat ut diplom för god byggnadsvård:


Föredraget hos hembygdsföreningen

Missade du föredraget om Årsås som jag höll hos hembygdsföreningen i Segerstadsbyn den 27 februari 2010, så kan du se det här:
Det kan nämnas att den restaurerade byggnaden i Årsås i folkmun går under benämningen "trumslagartorpet" även om det egentligen var byggt för mönsterskrivarens räkning. Jag använder båda begreppen i föredraget ovan vilket kanske kan verka lite förvirrande - men det är i alla fall fråga om samma hus.

Läs mer om restaureringen och Årsås historia

Det går också bra att läsa berättelsen om restaureringen och historien bakom mönster-skrivarens boställe i Segerstads sockenbok som gavs ut i januari 2009. Den kan beställas från Segerstads hembygdsförening. Klicka på loggan nedan så öppnas hembygdsföreningens hemsida i ett nytt fönster:

Men vilka var det som bodde i byn?

Figuren nedan visar de militära invånarna i byn från 1689 till 1875. Så småningom kommer mer information att presenteras om de olika personerna här på hemsidan.

Erich Brommius Petter Wargh Daniel Palm Petter Schultz Jöns Sandberg Benjamin Cron Carl Barlin Carl Gustaf Nyman Håkan Hofgren Herman Ljungblom Johan Eriksson Henrik Kolthoff Johan Vigelius Anders Schönbom Carl Larsson E.W. Lindskog Per Tuvesson Nils Pärsson Olof Andersson Israel Svanberg Daniel Utterman Anders Aspengren Jonas Aspengren Hans Aspengren Anders Kihlström Tuve Persson Anders Andersson Israel Larsson Olof Ersson Hans Svanman Sven Svanman Petter Svanman Olof Wiberg Daniel Wiberg


Kontakta oss gärna på This page in english here: Sorry, not translated, yet